Hüsam Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi (HÜSAM) , 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanunla değişik  7/d-2 maddesi ve 03/07/ 2002 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile YÖK Başkanlığı’nın 17/07/2002 tarih ve 14643 sayılı yazısı uyarınca Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, amaç maddesinde belirtilen bilimsel araştırma ve çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuştur.
Merkezin amacı (Madde 1), Türkiye’nin küresel, bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına yönelik bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler ve eğitim yapmaktır.
Yönetmeliğin öngördüğü çerçevede önerilen Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kurulu aşağıda verildiği gibi sunulmaktadır.

Müdür:

Dr. Öğr.Üy. Şebnem Udum

Hacettepe Üniversitesi

İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

 

Müdür Yardımcıları:

Doç.Dr. Murat Önsoy

Hacettepe Üniversitesi

İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

 

Dr. Öğr. Üy. K. Kaan Renda

Hacettepe Üniversitesi

İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

 

Üyeler:

Prof.Dr. İbrahim Yıldırım

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

 

Prof.Dr. Mehmet Özden

Hacettepe Üniversitesi

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

 

Doç.Dr. Şule Ergün

Hacettepe Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

 

Doç.Dr. Anar Somuncuoğlu

Hacettepe Üniversitesi

İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi