Danışma Kurulu

Prof.Dr. Abdülkadir Çevik

Ankara Üniversitesi

Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Politik Psikoloji Derneği Başkanı

Prof.Dr. Yelda Ongun

Başkent Üniversitesi

İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nurşin Güney

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

İİSBF Dekanı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı

Prof.Dr. Mustafa Kibaroğlu

MEF Üniversitesi

İİSBF Dekanı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Ayşegül Kibaroğlu

MEF Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı

Doç.Dr. Uğur Güngör

Başkent Üniversitesi

İletişim Bölümü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Emel Oktay

Hacettepe Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Z. Merve Şıvgın Önsoy

Çankırı Karatekin Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Necdet Pamir

Enerji Uzmanı

Aslı Bingöl

Dünya Petrol Konseyi

Türkiye Direktörü

İrem A. Udum

İnşaat Mühendisi

Enerji Projeleri Uzmanı.