22 Kasım 2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler, Tarih, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşan HÜSAM Yönetim Kurulu, 22 Kasım 2018 tarihinde yapılan toplantıda aşağıdaki konulara HÜSAM faaliyetleri içinde öncelik verilmesi kararını almıştır:

1. Etkinlik konuları belirlenirken entelektüel çeşitliliğe önem verilmesi: Güvenlik ve savunma konularının yanısıra, ya da bu konular ele alınırken farklı disiplinlerden katkı alınarak çok boyutlu olarak ele alınması. Bu kapsamda terörizm konulu bir etkinlik çerçevesinde, insanların nasıl radikal ve fanatik hale geldiğinin psikolojik dinamiklerinin incelenmesi.

2. Türkiye'deki akademik camia içinde göreceli az çalışılan bir bölge olarak Latin Amerika'ya önem verilmesi. Farklı alanlardan uzmanların bölgenin çeşitli yönlerine dair sunumlar ya da araştırma yapacağı bir panel/etkinlik düzenlenmesi ve araştırma raporu yazılması.

3. İstihbarat konulu bir "colloquium" (konferanslar serisi) yapılması, ve her panel sonrasında bir özet kitapçığı basılması.