2018 Yılı Faaliyetleri

16 Mayıs 2018 tarihinde Küba Büyükelçisi Sn. Luis Alberto Amóros Nuñez, Türkiye- Küba İlişkileri başlıklı bir konferans vermiştir. Konferansa Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili dairesindeki Küba ile ilişkiler yetkilisi katılmıştır. 

17 Mayıs 2018 tarihinde, HÜSAM ve Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM)'inin ortaklaşa düzenlediği konferansta Dr. Şebnem Udum, An Evaluation of the Iran Nuclear Deal Under the Trump Administration and Prospects başlıklı sunumu yapmıştır. Konferansa Ankara'daki diplomatik misyonlardan 7 büyükelçi, 5 elçi-müsteşar ve çok sayıda diplomat ve emekli büyükelçi katılmıştır. İrlanda, Sri Lanka, Makedonya, Litvanya, Slovenya, Polonya ve Vietnam'ın Ankara Büyükelçileri, ile İran, İsrail, Çekya, Kosta Rika, Rusya, Almanya, Hırvatistan, Hollanda, Avusturya, Somali, Portekiz, Moğolistan, Irak, İsviçre, Romanya ve Ukrayna Büyükelçilikleri'nden üst düzeyde katılım gerçekleşmiştir.

24 Mayıs 2018 tarihinde, HÜSAM ve AVİM, 17 Mayıs konferansının devamı niteliğinde ikinci ortak etkinliği yuvarlak masa uzman toplantısı şeklinde, İran Nükleer Anlaşmasının Hukuki Boyutunu ele almışlardır. Toplantıya AVİM uzmanları, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyeleri, AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı ve İran Büyükelçiliği  Elçi-Müsteşarı katılmıştır.

15 Kasım 2018 tarihinde, HÜSAM ve Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Emekli Deniz Albay Alp Kırıkkanat, "Türkiye'nin Deniz Gücü" başlıklı konferansı vermiştir.

10 Aralık 2018 tarihinde, HÜSAM ve Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği etkinlikte, Kosta Rika Büyükelçisi Sn. Gustavo Campos Fallas, "Costa Rica and International Disarmament" başlıklı bir konferans vermiştir. Konferansa, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin yanısıra, Brezilya ve Guatemala Büyükelçileri de dinleyici olarak katılmışlardır.