Anasayfa

Strateji, bir ulusun veya uluslar topluluğunun, benimsenen ya da belirlenmeye çalışılan politikalara en fazla desteği vermek amacıyla sosyal, politik, ekonomik, psikolojik, kültürel ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı olarak tanımlanmaktadır. Bir ülkenin coğrafi konumu, nüfusu, tarihi, ekonomik gücü, kültürel özellikleri, askeri gücü, komşularının özellikleri, siyasi tercihleri ve ittifakları gibi pek çok faktör, o ülkenin hem stratejik önemini hem de strateji üretme ihtiyacını belirler.

      Ancak bir ülkenin stratejik önemini belirleyen faktörler, tek başına stratejik değer ifade etmezler. Stratejinin, o ülke başta olmak üzere, bir değere dönüşmesi, olgulardan, ihtiyaçlardan, beklentilerden ve kısa-orta-uzun vadeli hedeflerden hareketle stratejilerin belirlenmesine bağlıdır. Kavramın içeriği her dönemde farklı bir biçimde doldurulmuş, zaman zaman farklı bölge ve/ya da ülkeler ön plana çıkmış olsa da, Anadolu topraklarının bölgesel ve küresel çapta stratejik öneminin hayati olduğu  konusunda her zaman görüş birliği olduğu bilinmektedir. Bu görüş hem yerli hem de yabancı uzmanlar ve politikacılarca sıklıkla ifade edilmektedir.

      Türkiye Cumhuriyeti, küreselleşmenin her boyutu ile yoğunlaştığı dünyamızda, sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel politikaların da vazgeçilmez bir aktörü haline gelmiştir. Bu konuda hem Türkiye’nin olanak ve koşulları, hem de çevresindeki gelişmeler ve büyük güçlerin bu konudaki tavırları da belirleyici rol oynamaktadır. Ancak Türkiye’sin Soğuk Savaş, özellikle de 11 Eylül 2001  sonrasında bütün dünya için hem klasik anlamda“hard-power” olarak hem de  “soft power“ olarak stratejik öneminin artığı genel bir kabul görmektedir. Artan değer ve önemin Türkiye’nin lehine kullanılabilmesinin yolu, bu konuda çalışmalar yapılmasından geçmektedir. İşte HÜSAM, Türkiye’nin sahip olduğu değerlerin ve ihtiyaçların ortaya çıkarılması ve bunlara yönelik kısa-orta ve uzun vadeli politikalara katkı sağlamak amacıyla bilimsel çerçevede çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Hem coğrafi hem de kültürel ve siyasi anlamda dünyanın en önemli kavşaklarının merkezinde yer alan Türkiye’nin stratejik varlığının bir değer ve hem Türkiye hem de dünya için bir kazanca dönüştürülebilmesi, ancak bu konuda yapılacak akademik çalışmalar ile mümkün olabilecektir.

      2004 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (HÜSAM) amacı, kendi yönetmeliğinde “Türkiye’nin küresel, bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına yönelik bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler ve eğitim yapmak” olarak tanımlanmıştır.

HÜSAM çalışmalarında özel olarak ağırlık verilecek alanlar şunlardır:

* Türkiye’nin öncelikli  dış politika sorunlarına yönelik bilgiler üretilmesi;

* Türkiye’nin dış güvenlik konuları ve savunma politikaları konularında araştırmalar yapılması;

* Türkiye’de iç güvenlik ve terör konularında araştırmalar yapılması;

* Hacettepe Üniversitesine katkı sağlayabilecek ve üniversitenin uzmanlık alanı olarak algılanabilecek büyük çaplı araştırma projeleri ve uygulamalarını gündeme getirecek alanlarda faaliyetler gösterilmesi amaçları ile çalışmalar yapmayı planlamaktadır.

Bu çerçevede HÜSAM’ın ilgi kısa ve orta vadeli program hedefleri şu şekilde özetlenebilir:

* Konferanslar:
Öğrencilere Yönelik
Öğretim Elemanlarına Yönelik organize etmek;

* Yuvarlak masa uzman toplantıları ve çalıştaylar organize etmek;

* HÜSAM’ın çalışma alanlarına yönelik özel çalışma gruplarının oluşturmak;  

* Araştırma projelerini üretmek ve yürütmek;

* Türkiye’deki diplomatik temsilcilikler ve diğer uluslararası kurum-kuruluşlarla ortak çalışma ve işbirliğini geliştirmek;

* Yurtiçi ve yurtdışı partnerlik araştırmaları ve bu ilişkilerin kurumsallaştırılmasını sağlamak;

* Akademik çalışmalara dayalı makale, kitap ve çalışma makalelerini HÜSAM adına basılmasını sağlamak;

* Kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliğini kurumsallaştırarak, yurtdışında da özel eğitim çalışmaları ya da uzman değişimi gerçekleştirmek;

* HÜSAM’ın çalışma alanında yer alan Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.